Wpłaty za obiady za maj 2023

WPŁATY ZA OBIADY ZA MAJ 2023

OD 01.05.2023   DO  10.05.2023

Na konto: Bank Millennium

27 1160 2202 0000 0003 8805 2698

Obiady             102,00 zł

Drugie dania    78,20 zł

Zupy                23,80 zł 

Nie może być zaległości we wpłatach!

Odpisy z obiadów lub wszelkie zmiany należy zgłaszać do godz. 9:00 danego dnia do świetlicy:

- przez telefon szkolny 89 648 50 71

-przez wiadomość na Librusie do Marii Marciniak

W sprawie wypisania zaginionej wejściówki na stołówkę  oraz wpłat gotówki, proszę się zgłaszać w godzinach:

-poniedziałek  10:30-10:40

-wtorek            10:30- 10:40

-środa              8:00- 9:00 ,  9:35- 9:45 ,  10:30- 10:40

-czwartek        10:30-10:40

-piątek            10:30-10:40