Podręczniki do religii

PODRĘCZNIKI  DO RELIGII

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Kl. I      „Bóg jest naszym Ojcem” (podręcznik z ćwiczeniami)

Kl. II    „Kochamy Pana Jezusa” (podręcznik + ćwiczenie)

Kl. III  „Przyjmujemy Pana Jezusa” (podręcznik + ćwiczenie)

Kl. IV  „Słuchamy Pana Boga” (tylko podręcznik)

Kl. V „Jezus dla człowieka” (tylko podręcznik)

Kl. VI „W Kościele umacniamy wiarę” (tylko podręcznik)

Autorzy: Tadeusz Panuś, Andrzej Kielian, Adam Berski

Wydawnictwo św. Stanisława

Kl. VII „Spotykamy się z żywym słowem” (tylko podręcznik)

Kl. VIII „Żyjemy w miłości Boga” (tylko podręcznik)

Autorzy: Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka

Wydawnictwo św. Stanisława

List Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie!

 

Drodzy uczniowie!

 

Przed nami  rok szkolny 2021/ 2022, na którego rozpoczęcie bardzo czekamy. Żywię głęboką nadzieję, podobnie jak całe grono pedagogiczne, iż będzie to czas spokoju, powrotu do nauki w trybie stacjonarnym , której wszyscy potrzebujemy. Najcenniejszy jest dla nas bowiem kontakt bezpośredni, nauka na żywo-podczas, której tworzą się prawdziwe relacje.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani nadal przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEiN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych.

Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.sp3.ilawa.pl i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ich ścisłe przestrzeganie. Zostały one również umieszczone w e-dzienniku w zakładce „Ogłoszenia”.

W nowym roku szkolnym obowiązują dotychczasowe procedury dotyczące rejestru wejść osób dorosłych na teren placówki.

Uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych, poza wyjątkowymi sytuacjami, w których istnieje potrzeba skontaktowania się z rodzicem lub opiekunem.

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Uczniowie będą korzystać z kilku wejść do szkoły, a  zajęcia większości  klas będą odbywać się w jednej sali lekcyjnej. Ze wzgl. na warunki lokalowe, część uczniów będzie "wędrować" między klasami, ale postaramy się, aby było to jak najmniej uciążliwe.

 

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby zapoznać się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi Państwa, a przede wszystkim uczniów:

 

1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi - bez objawów przeziębienia i bez temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą  postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.

2, Każdy uczeń wchodzi i wychodzi z placówki wyznaczonym wejściem i wyjściem.
Rodzice i opiekunowie , zgodnie z obowiązującymi procedurami, nie wchodzą na teren placówki.

Wyjątek stanowią:
- rodzice i opiekunowie uczniów niepełnosprawnych –obowiązuje wówczas wejście główne
- rodzice i opiekunowie uczniów klas I w I półroczu

W przypadku uczniów klas I, po wejściu do szatni, czekają oni na nauczyciela, który w danym dniu, prowadzi pierwszą lekcję. Zabiera on cały zespół klasowy pod wyznaczoną salę lekcyjną- również uczniów przebywających na świetlicy szkolnej.

Po zakończonych lekcjach, nauczyciel , który prowadził ostatnią lekcję, sprowadza klasę do szatni, gdzie mogą czekać rodzice.

Uczniowie klas I , korzystający ze świetlicy, z szatni, przechodzą do niej.

Rekomendujemy, aby rodzice/ opiekunowie prawni, którzy są uprawnieni do wejścia na teren placówki, byli wyposażeni w maseczkę ,zasłaniającą usta i nos.

3. Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, która w roku szkolnym 2021/ 2022 obowiązuje w wyznaczonych strefach:

-szatnia na dolnym parterze

-korytarz przy stołówce

-korytarz przy wyjściu do sali gimnastycznej

W pozostałych przestrzeniach szkoły, uczeń może poruszać się bez maseczki.

4. Uczniowie przy wejściu do szkoły, powinni umyć ręce wodą z mydłem.

5. Obowiązują następujące wejścia do szkoły:

-dla klas I-III  wejście dolne

-dla klas IV-VIII zaczynających o 7.50 -wejście od strony boiska (otwarte będą furtki prowadzące na boisko szkolne)

-dla klas IV-VIII zaczynających 8.45 i później wejście dolne

Uczniowie spóźnieni, wchodzą na teren placówki wejściem głównym !

Wszyscy uczniowie opuszczają szkołę wyjściem dolnym.

6. W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny  – 1, 5 m od drugiej osoby, jeśli jest to możliwe. W sytuacji, kiedy toaleta jest zajęta, uczeń ma obowiązek poczekania na jej zwolnienie, na korytarzu, przy wejściu do łazienki.

Należy unikać bezwzględnie  gromadzenia się grup uczniów w toaletach.

7. Uczniowie poszczególnych oddziałów– przerwy spędzają w wyznaczonych strefach:

STREFIE 1 (długa część korytarza) lub STREFIE 2 (krótka część korytarza).

Jeśli uczeń ma potrzebę skorzystania z toalety, po powrocie z niej, wraca do swojej strefy.

8. Strefą bezpiecznego spędzania przerw na świeżym powietrzu jest boisko szkolne, na którym obowiązuje ściśle określony regulamin, z którym uczniowie zostaną zaznajomieni na początku roku szkolnego.

9. Oczekiwanie na  nauczyciela  ( w przypadku wyjścia na basen),  odbywa się w strefie przed szkołą.

10. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą być pożyczane oni przekazywane innym uczniom.

11. Kierownik świetlicy ustala bardzo ścisły harmonogram korzystania uczniów ze stołówki szkolnej. Uczniowie spożywają posiłki na wyznaczonych przerwach (będą one zaznaczone na karteczce , którą uczeń otrzyma od wychowawcy na początku miesiąca).Rekomendujemy w tym roku szkolnym, aby płatności za obiady za odbywały się poprzez przelew bankowy. Wszystkie dane  na stronie szkoły.

12. Główną formą kontaktu z dyrekcją szkoły oraz gronem pedagogicznym ze względu na reżim sanitarny, jest strona internetowa szkoły oraz dziennik elektroniczny Librus.

 

Szczegółowe procedury znajdują się na stronie szkoły w zakładce "Koronawirus”.

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Grażyna Stolarska

Zakończenie roku szkolnego klas VIII

 

Wszystko ma swój czas… szkoła podstawowa jest etapem na drodze życia.

Taki etap zamknęliśmy jako szkolna społeczność 25 czerwca 2021 roku.

Spod skrzydeł iławskiej Trójki wyszło 72 uczniów… .

Dla przypomnienia klasa 8a składała się z 18 osób, wychowawcą była pani Edyta Komsta, a nauczycielem współorganizującym proces nauki była pani Danuta Wagner.

Klasę 8c ukończyło 27 uczniów pod opieką pani Justyny Łęgowskiej, a klasę 8d również 27 uczniów, których wychowawcą był pan Marek Słupski.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas 8 była w tym roku wyjątkowa z wielu powodów. Przeżyliśmy wiele podniosłych i wzruszających chwil.

 

Polonez

Trudno opisać słowami moment, w którym uczniowie razem ze swoimi nauczycielami, Justyną Łęgowską, Markiem Słupskim i Michałem Maśkiewiczem, stanęli w pięknych strojach przed publicznością i wykonali taneczny pokaz do muzyki Bartosza Chajdeckiego z „Czasu honoru”.

To był magiczny moment, w którym na chwilę zatrzymał się czas… . Niezwykłość i wartość tego poloneza polegała na tym, że został on przygotowany w czasie nauki zdalnej. Determinacja uczniów, a przede wszystkim ogrom pracy wykonanej przez panią Annę Sendzik, przyniosła nam wszystkim chwile wielkiego wzruszenia.

 

  

POLONEZ więcej zdjęć

 

Pani dyrektor Grażyna Stolarska w tym roku pożegnała klasę 8c, której wychowawcą była przez kilka lat. Skierowała do uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców słowa, które płynęły prosto z serca:

 

 

 „…Każdy z Was jest niepowtarzalnym, wartościowym młodym człowiekiem o nieograniczonych możliwościach!

Niechaj to przesłanie towarzyszy Wam każdego dnia, daje siłę i pozwala uwierzyć w siebie. Życzę Wam wszystkim dalszych sukcesów w rozwijaniu wiedzy i myślę, że będziemy mogli być z Was dumni. Idźcie śmiało w życie z uśmiechem i wysoko uniesionym czołem. Powodzenia!

Szanowni Rodzice!

Chciałabym również Wam podziękować za współpracę, za wszelkie działania wspierające naszą szkołę, za zrozumienie oraz zaangażowanie w naukę zdalną. Wszystkim Rodzicom, na czele z Radą Rodziców szkoły, ogromnie dziękuję.

Dziękuję także Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw naszej młodzieży. Z różnych powodów nie był to dla nas łatwy rok. Tym bardziej dziękuję więc Wam za podejmowany w codziennej pracy wysiłek. Dziękuję za to, że dbacie zarówno o edukację naszych wychowanków, jak też o ich bezpieczeństwo. Dziękuję za wszelkie podejmowane inicjatywy, także te mniej zauważalne, ale składające się na budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Życzę Wszystkim udanego i spokojnego wypoczynku. Odpoczywajcie bezpiecznie, nabierajcie sił do dalszej nauki i pracy, bo wierzę, że po wakacjach wrócimy do normalności i wspólnej  nauki w ławkach szkolnych. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym".

Przekazanie pocztu sztandarowego, symboliczna zmiana warty, która zawsze wzrusza i wprowadza powagę uroczystości.

W roku szkolnym 2020/2021 poczet składał się z następujących uczniów:

Maciej Migdał, Natalia Myślińska, Wiktoria Wernerowicz, Zuzanna Kraweć, Michał Kamiński oraz Anna Dreszler.

W roku szkolnym 2021/2022 w skład pocztu wybrani zostali następujący uczniowie: Filip Słomiany, Olga Gołaszewska, Kinga Jasińska, Norbert Nawrocki, Gabriela Grzywacz oraz Kornelia Woźnowska.

 

   

PRZEKAZANIE POCZTU SZTANDAROWEGO więcej zdjęć

 

Prezentacje klas 8 to kolejny piękny moment uroczystości. Każda klasa przygotowała swoją historię pobytu w szkole podstawowej. Dzięki slajdom i opowieści słownej wróciły wspomnienia. Do wręczania świadectw, nagród i wyróżnień cała klasa wraz z wychowawcą zapraszana była na środek hali. Zaproszeni rodzice odbierali gratulacje i podziękowania od dyrekcji szkoły. Był to moment, w którym jeszcze raz mogliśmy się zatrzymać, wymienić ostatnie zdania, uśmiechy i ciepłe gesty. Prezentacje klas ósmych przygotowała i koordynowała pokazy pani Marta Projs.

 

   

PREZENTACJE więcej zdjęć

 

Występy artystyczne uczniów to niespodzianka dla nauczycieli, rodziców i pozostałych ósmoklasistów. Wesoły, pełen humoru, z własną aranżacją utwór muzyczny zagrał i zaśpiewał zespół w składzie Michał Bryl, Adrian Wojenkowski, Filip Burakiewicz, Zuzanna Bogusz oraz Zuzanna Tęcza i Anna Dreszler. Zuzia Tęcza podbiła serca publiczności przepięknym wykonaniem piosenki „Ostatni raz ze swoją klasą”.

 

 

WYSTĘPY ARTYSTYCZNE Więcej zdjęć

 

Podziękowania

Uczniowie podziękowali swoim nauczycielom, rodzicom za wsparcie w tej szkolnej wędrówce. W imieniu rodziców zabrał głos pan Waldemar Myśliński, który przez wiele lat był przewodniczącym Rady Rodziców i któremu przy tej okazji Dyrekcja szkoły, złożyła serdeczne podziękowania, za olbrzymie zaangażowanie w życie szkoły oraz pomoc przy organizacji wielu ważnych wydarzeń dla Trójki.

 

  

PODZIĘKOWANIA więcej zdjęć

 

Pożegnania

Kolejnym ważnym momentem było pożegnanie pracowników szkoły.

W tym roku szkolnym panie Danuta Wagner i Mirosława Lewandowska odeszły na emeryturę.

Dyrekcja szkoły podziękowała za wiele lat pracy oraz życzyła spokojnej emerytury, zdrowia i realizacji marzeń.

Na emeryturę odeszła również pani Ewa Paczkowska oraz pani Aleksandra Jędrzejewska, pracownice naszego personelu niepedagogicznego, którym złożono podziękowania oraz życzenia wszelkiej pomyślności.

Pani Iga Kuśmirek - pedagog szkolny oraz Ojciec Karol Prandzioch zmieniają miejsce pracy. Zostaną na długo w naszej pamięci, podobnie jak pani Maria Gawrońska, która przez ostatnie lata pracowała na stanowisku pielęgniarki szkolnej.

 

    

 

Uroczystość szkolną oprawił muzycznie chór szkolny pod dyrekcją pani Aliny Jasińskiej, a dekoracje przygotowała nasza szkolna artystka Joanna Sierzputowska.

Cudowną galerię zdjęć wykonał pan Zbyszek Tomaszewski z firmy Tomcolor. Ekran do projekcji prezentacji multimedialnych udostępniła nam Biblioteka Miejska, za co serdecznie dziękujemy!

 

W imieniu Dyrekcji Szkoły i Grona Pedagogicznego wszystkim naszym uczniom, rodzicom i przyjaciołom życzymy słonecznych, pięknych i bezpiecznych wakacji!

Zakończenie roku szkolnego klas I-VII

 

W piątek 25 czerwca 2021 roku zakończył się wyjątkowy rok szkolny. Wyjątkowy, bowiem zdominowany przez pandemię, większości kojarzący się z nauczaniem zdalnym.
Rok szkolny, który wymagał od nas wszystkich dostosowania się do nieoczekiwanej rzeczywistości. 
Obchody związane z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 odbywały się w hali widowiskowo-sportowej. Poszczególne klasy miały okazję osobiście pożegnać się w miłej i serdecznej atmosferze w otoczeniu nauczycieli, kolegów, koleżanek, rodziców i najbliższych. O godz. 8.00- klasy VII, o 9.00- klasy VI, o 10.00- klasy V- IV,  o godz. 11.00- klasy II-III, a o godz. 12.00 klasy I.

Uroczystości prowadzili nauczyciele:

Czytaj więcej: Zakończenie roku szkolnego klas I-VII

PODSUMOWANIE EGZAMINÓW KLAS 8 W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021

W tym roku szkolnym egzaminy klas 8 odbyły się w dniach 25-27.05.21 r.

Przystąpiło do nich 71 uczniów z trzech zespołów klasowych.

Wczoraj zostały opublikowane wyniki, na które wszyscy zawsze bardzo czekamy.

Pomimo trudnego roku, nauki zdalnej, możemy być zadowoleni z naszych ósmoklasistów, jednocześnie mając świadomość, że są przedmioty, które wymagają ciągłej pracy i dopracowania w kolejnych latach.

Egzamin z języka polskiego: średni wynik naszej szkoły to 49% - średnia kraju 60%.

Egzamin ten, okazał się więc dość trudny dla naszych uczniów, a uzyskany wynik określa się na poziomie średnim.

Czytaj więcej: PODSUMOWANIE EGZAMINÓW KLAS 8 W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021

Podkategorie