Na które zawody będzie zapotrzebowanie?

Ministerstwo Edukacji i nauki opublikowało listę 33 zawodów, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowania na polskim rynku pracy. Sprawdź, w których zawodach pracodawcy na krajowym rynku pracy przewidują nabór kandydatów do pracy.

Czym jest prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Każdego roku resor edukacji publikuje prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza stanowi istotną informację dla szkół. Przepisy przewidują bowiem zwiększoną subwencję na szkoły kształcące w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Jest to jednak ważna wskazówka także dla samych uczniów, którzy na podstawie prognozy mogą spodziewać się większej liczby ofert pracy, a tym samym – większych szans na zatrudnienie. 

Celem prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Prognoza określa zapotrzebowanie na pracowników poszczególnych zawodach ułożonych alfabetycznie.

Prognoza jest podzielona na części – krajową i wojewódzką.

Na jakie zawody będzie największe zapotrzebowanie rynku pracy?

W 2023 r. prognoza krajowa obejmuje wykaz 33 zawodów, dla których prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kraju

automatyk

monter nawierzchni kolejowej

technik elektryk

betoniarz-zbrojarz

monter stolarki budowlanej

technik energetyk

cieśla

operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,

technik gospodarki odpadami

dekarz

operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

technik izolacji przemysłowych

elektromechanik

operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami

technik mechanik

elektryk

operator obrabiarek skrawających

technik mechatronik,

kierowca mechanik

technik automatyk

technik montażu i automatyki stolarki budowlanej

mechanik-monter maszyn i urządzeń

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

technik programista

mechatronik

technik budowy dróg

technik robotyk

monter izolacji przemysłowych

technik dekarstwa

technik spawalnictwa

monter konstrukcji budowlanych

technik elektroenergetyk transportu szynowego

technik transportu kolejowego

W 2023 r. na liście krajowej pojawiły się po raz pierwszy cztery zawody:

  • operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami

  • technik gospodarki odpadami

  • monter izolacji przemysłowych

  • technik izolacji przemysłowych

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki