Wyniki konkursu matematycznego "Pingwin 2019"

 Dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe miejsca z danego przedmiotu i klasy, zostały przyznane następujące nagrody:

1 miejsce – dyplom grawerowany i nagroda książkowa,

od 2 do 5 miejsca – dyplom laureata i nagroda książkowa, 

od 6 do 10 miejsca – dyplom wyróżnienia.  

WYNIKI NASZYCH UCZNIÓW

ZASADY PUNKTACJI

1. Konkurs Pingwin 2019 został przeprowadzony wśród uczniów szkół podstawowych i średnich.

2. Każdy test składał się z 30 pytań. Do każdego pytania podane były cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden był prawidłowy.

3. Podstawę do oceny stanowiły wypełnione przez uczestników karty odpowiedzi.

4. Ocenie podlegało każde pytanie. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi na dane pytanie uczestnik otrzymał 1 punkt, za udzielenie błędnej odpowiedzi -1 punkt, a za nieudzielanie odpowiedzi – 0 punktów.

5. Aby żaden uczestnik nie zakończył konkursu wynikiem ujemnym, organizator przyznał na starcie każdemu uczniowi 30 punktów. W związku z tym zawodnik może zdobyć maksymalnie 60, a minimalnie 0 punktów.

 

6. Ranking uczestników konkursu honoruje miejsca ex aequo.