Chór szkolny - Tęczowe nutki

 

Zespół wokalny „Tęczowe nutki ” istnieje w SSP nr 3 w Iławie

od 1998 roku. Prowadzony jest pod kierunkiem  mgr Aliny Jasińskiej.

Wykonawcy uatrakcyjniają uroczystości szkolne, pozaszkolne oraz

miejskie. Zespół corocznie bierz udział w Wojewódzkim Festiwalu

Piosenki Turystycznej.

W 2003 i 2005 roku Zespół wyśpiewał II miejsce, zaś w 2007 roku I miejsce.

W 2008 roku zajął II miejsce.

Solistka zespołu Agata Lewy zdobyła nagrodę Grand Prix i I miejsce w swojej kategorii.

W 2010 roku Zespół uzyskał wyróżnienie.

W 2006 roku Zespół został zakwalifikowany do udziału w realizacji Ogólnopolskiego

Programu Chóralistyki Szkolnej pod hasłem „Śpiewająca Polska”. Program ten wspiera

rozwój chórów szkolnych poprzez zapewnienie opieki  metodycznej nad dyrygentami.

Koordynatorem grupy zespołów z regionu Warmii i Mazur jest prof. Honorata Cybula,

znana i ceniona pedagog i dyrygent między innymi chóru „CAMERATA”

i „Canzonetta”.

 

 

Celem jest rozwijanie i odkrywanie świata kultury oraz szczególnie czucia muzyki wśród

dzieci poprzez twórcze spędzenie czasu przez wspólne muzykowanie i  integrację

zespołów chóralnych.

Chórzyści wdrażani są do poprawnego  śpiewu poprzez  ćwiczenia emisyjne,

artykulacyjne, dynamiczne, oddechowe i brzmienia w dwugłosie a’capella.

„TĘCZOWE NUTKI” w Przesłuchaniach Regionalnych Chórów w ramach programu

”ŚPIEWAJĄCA POLSKA” zostały najlepiej ocenione i nagrodzone  I miejscem w

kolejnych latach prezentując kilka utworów w  następujących tematach:

-2007 rok: „Przybyli ułani pod okienko”

-2008 rok: „Konary”

-2009 rok: „Gdy śliczna Panna"