DZIECIĘCE KÓŁKO TEATRALNE „PIERROT”

Dziecięce Kółko Teatralne „Pierrot” powstało z inicjatywy pani mgr Edyty Meredyk-Szczesiak w roku szkolnym 1998/1999. Istnieje do dziś. Skupia  w swoich szeregach uczniów z klas od III do VIII zainteresowanych taką formą działalności zajęć pozalekcyjnych.

Pani Edyta Meredyk-Szczesiak jest nauczycielką języka polskiego w naszej szkole oraz instruktorem zajęć teatralno-terapeutycznych. 

     Uczniowie należący do kółka przygotowują uroczystości szkolne, apele, akademie rocznicowe oraz inscenizacje okolicznościowe takie jak: Dzień Edukacji Narodowej, Narodowe Święto Niepodległości, Boże Narodzenie, Święto Narodowe Trzeciego Maja, Dzień Otwarty w  Szkole, Zakończenie Roku Szkolnego.

     Od początku swojej działalności kółko przygotowało i wystawiło szereg przedstawień, które zaprezentowano między innymi:

- uczniom naszej szkoły,

- uczestnikom cyklicznych spotkań „Sobota w szkole”,

- dzieciom z miejskich przedszkoli oraz szkół w Iławie,

- wychowankom Domu Dziecka im. Młodych Orląt 

  w Dzierzganiu,

- widzom iławskiego amfiteatru L. Armstronga w czasie:          

·        Powiatowych Dni Rodziny w Iławie,

·        Dnia Matki,

·        Bajkowego Dnia Dziecka. 

     Od 2001 roku „Pierrot” corocznie uczestniczy    w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych „Kurtyna w górę” organizowanym przez Iławskie Centrum Kultury, a w latach 2006-2010 także brał udział w Wojewódzkim Konkursie Zespołów Teatralnych „O Laur Złotej Rybki” organizowanym przez Biskupiecki Dom Kultury. 

Za swoją pracę młodzi aktorzy otrzymują nagrody, dyplomy i podziękowania.