Rekrutacja uczniów do klas pierwszych - 2024/25

REKRUTACJA do klasy pierwszej:

Procedura składania zgłoszeń do klasy pierwszej publicznej SP3 dla dzieci

zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wniosków spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym

rozpoczyna się 02 kwietnia 2024 r. , o godz. 9.00, a skończy 30 kwietnia 2024r., o godz. 15.00 .

 

Formularze dostępne są na stronie internetowej :

https://nabordoprzedszkola.pl/ilawa-szkoly

W procesie zgłaszania i rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których odpowiedni formularz zostanie:

  • wypełniony w wersji elektronicznej,

  • wydrukowany,

  • podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych,

  • dostarczony do szkoły pierwszego wyboru. 

Podanie wyników rekrutacji:

lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 13.05.2024r., do godz.15.00.

Ważne informacje:

Informacja szkoły dla rodziców i opiekunów

Klasa sportowa:

Koncepcja klasy sportowej

Regulamin naboru uczniów do oddziału sportowego o profilu pływackim

Pisemna zgoda rodziców/opiekunów na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej 

Test sprawności ogólnej 

Obwód należący do SP nr 3:

Aleja Jana Pawła II (od torów kolejowych do ulicy Dąbrowskiego), Aleja Pojednania, rotmistrza Józefa Alickiego, Władysława Bandurskiego, Norberta Barlickiego, św. Andrzeja Boboli, Wojciecha Bogusławskiego, Jana Brzechwy, Józefa Chełmońskiego, Karola Chodkiewicza, Fryderyka Chopina, Jarosława Dąbrowskiego, Działkowców, Juliana Fałata, Aleksandra Gierymskiego, Gustawa Gizewiusza, Mariana Gotowca, Artura Grottgera, Kazimierza Jagiellończyka, Michała Kajki, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja, Wojciecha Kossaka, Kościelna, Tadeusza Kościuszki. Józefa Ignacego Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Lipowa, Lipowy Dwór, Kornela Makuszyńskiego, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki. Mazurska, Ludwika Mierosławskiego, Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, Gabriela Narutowicza, Niepodległości, Obrońców Westerplatte, Ignacego Paderewskiego, Plażowa, Polna, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Ireny Sendlerowej, Henryka Sienkiewicza, gen. Władysława Sikorskiego, Piotra Skargi, Juliusza Słowackiego, Jana III Sobieskiego (od torów kolejowych do ul. Królowej Jadwigi),Ludwika Solskiego, mjr. Henryka Sucharskiego, Sybiraków, Juliana Tuwima, Melchiora Wańkowicza, Wielka Żuława, Józefa Wybickiego, Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zalewska, Marii Zientary-Malewskiej.