PODZIĘKOWANIE

Drodzy Uczniowie, w imieniu Ksawerego wyrażam wdzięczność za zaangażowanie
w zbiórkę plastikowych nakrętek. Włączając się w akcję koordynowaną przeze mnie przez całe półrocze, dołączyliście bezcenną cegiełkę do wsparcia działań na rzecz Ksawerego.
Wasze bezinteresowne poświęcenie będące wyrazem wrażliwości i empatii stanowią postawę godną do naśladowania.
Koordynator akcji: Monika Krzywkowska