XXIV KONKURS PLASTYCZNY DIECEZJI ELBLĄSKIEJ

„ŚW.  JAN PAWEŁ II- MISJONARZ ŚWIATA"

Cele konkursu:

- zapoznanie z historią życia i pontyfikatu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II,
- uświadomienie uczniom, jak istotnym elementem pontyfikatu Jana Pawła Wielkiego
  była działalność misyjna Kościoła,
- podkreślenie znaczącej roli papieskiego nauczania w uwrażliwianiu na wartości
  chrześcijańskie,

- promowanie zdolnych dzieci i młodzieży,
- rozwijane wyobraźni i zdolności artystycznych oraz inspirowanie do twórczej aktywności
  uczniów.

Do etapu diecezjalnego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Alicja Woźniak kl. III c

Dawid Patelczyk kl. III c

Lena Klukowska kl. III c

Agata Rybczyńska kl. VIII d

Szymon Zawiślak kl. VIII d 

Opiekunem uczniów jest p. Monika Krzywkowska. Zobacz zdjecia