Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego

DORADCA METODYCZNY

w zakresie języka polskiego

mgr Edyta Meredyk-Szczesiak

DYŻUR W SZKOLE

SZKOŁA:  Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

                   im. Polskich Olimpijczyków w Iławie

 ADRES: ul. Niepodległości 11A, 14-200Iława

 DZIEŃ: wtorek

 GODZINY: 7:50 – 11:20

 NR GABINETU: 007, parter

 

DYŻUR W W-MODN W ELBLĄGU

 

3. WTOREK MIESIĄCA

GODZINY: 10:00 – 13:20

GABINET: 245