Logopeda szkolny

Logopeda szkolny mgr Alina Downer

PLAN   PRACY  LOGOPEDY  W  I SEM.  ROKU  SZKOLNEGO  2022/2023:

Poniedziałek - 8.00 - 13.35

Wtorek -         12.50 - 15.25

Środa -            12.50 - 15.25

Czwartek -      8.00 - 12.30

Piątek -           8.00 - 12.30

Procedura objęcia ucznia terapią logopedyczna na terenie szkoły:

1.       Przesiewowe badanie mowy uczniów klas pierwszych na  początku września każdego nowego roku szkolnego.

2.       Przekazanie informacji o wynikach badania wychowawcom klas.

3.       Przekazanie informacji o wynikach diagnozy logopedycznej rodzicom przez wychowawców poszczególnych klas pierwszych.

4.       Zapisy na terapię logopedyczną przez rodziców zainteresowanych udziałem ich dzieci w terapii na terenie szkoły bezpośrednio u logopedy szkolnego.

5.       Ustalenie terminu zajęć .

        LOGOPEDA RADZI