Logopeda szkolny

Logopeda szkolny mgr Alina Downer

PLAN   PRACY  LOGOPEDY  W  II SEM.  ROKU  SZKOLNEGO  2021/2022:

Poniedziałek - 7.50-15.25

Wtorek -         12.45-15.25

Środa -            12.45-15.25

Czwartek -      7.50-15.35

Piątek -           7.50-14.30

Procedura objęcia ucznia terapią logopedyczna na terenie szkoły:

1.       Przesiewowe badanie mowy uczniów klas pierwszych na  początku września każdego nowego roku szkolnego.

2.       Przekazanie informacji o wynikach badania wychowawcom klas.

3.       Przekazanie informacji o wynikach diagnozy logopedycznej rodzicom przez wychowawców poszczególnych klas pierwszych.

4.       Zapisy na terapię logopedyczną przez rodziców zainteresowanych udziałem ich dzieci w terapii na terenie szkoły bezpośrednio u logopedy szkolnego.

5.       Ustalenie terminu zajęć .

        LOGOPEDA RADZI