Dzień DAWCY SZPIKU w iławskiej Trójce

Zapraszamy do zarejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku w fundacji DKMS wszystkie pełnoletnie osoby - rodziców, nauczycieli, pracowników, a także wszystkich mieszkańców Iławy.
Taka niepowtarzalna możliwość już w najbliższą sobotę (22.10.2022) podczas Festynu Szkolnego w naszej szkole.
Potrzebujemy WAS ♥️ Potrzebujemy właśnie Ciebie! ♥️
#dkms
#zostandawca
#komórkomaniadkms

Link do FB

Ślubowanie uczniów klas I

 

Zapraszamy na fotorelację - dziękujemy firmie Tomkolor

14 października w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci klas I.

 

W uroczystości brali udział uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami. Klasa 1a z panią Magdaleną Szczuką, 1b z panią Cecylią Cywińską, 1c z panią Joanną Dombek, dyrektor szkoły Grażyna Stolarska, wicedyrektor Jolanta Chalińska oraz zaproszeni Rodzice.

 

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania wychowawcy dokonali symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion dzieci. Od tej chwili stali się oni nowymi członkami naszej wielkiej szkolnej rodziny!

 

Na początku uroczystości odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy III b pod kierunkiem pani Grażyny Ziomek i klas pierwszych. Nad oprawą muzyczną chóru szkolnego „Tęczowe nutki” czuwała pani Alina Jasińska. Dekoracje wykonała pani Joanna Sierzputowska. Uroczystość prowadziły pani Grażyna Ziomek i uczennica Samorządu Uczniowskiego Julia Chojecka.

 

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor złożyła życzenia wielu sukcesów w nauce wszystkim uczniom. Potem uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły!

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

 

Zobacz zdjęcia

 

W dniach 3-7 października w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. W tym roku hasło przewodnie obchodów brzmiało: „Przełamujemy bariery!”. Jest to wydarzenie ogólnopolskie, któremu patronuje Polskie Towarzystwo Dysleksji .W ciągu całego tygodnia dużo się działo. Głównym celem planowanych przedsięwzięć było upowszechnienie wiedzy na temat dysleksji wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Równie istotnym zadaniem jakie sobie postawiliśmy było przekonanie środowiska szkolnego i lokalnego o konieczności stałej pracy z dziećmi z dysleksją rozwojową w celu wyrównywania szans edukacyjnych, jak też stworzenie im płaszczyzny do odnoszenia sukcesów, rozwijania talentów, a tym samym budowania ich pozytywnej samooceny.

Podejmowane w ramach obchodów działania służyły promowaniu w środowisku lokalnym idei programu „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją”.

Oto co działo się w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Iławie:

Na początku tygodnia na korytarzu szkolnym pojawiły się obszerne gazetki informacyjno-edukacyjne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wystawa ,, Sławni dyslektycy ”. Naszym głównym celem było popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji. Wychowawcy klas otrzymali w formie elektronicznej prezentację dotyczącą dysleksji aby zapoznać z tematem uczniów podczas godziny wychowawczej.

Nasza szkoła dołączyła do akcji również poprzez zaangażowanie klas I-III . Uczniowie losowali wybrane zwierzątko z trudnością ortograficzną w nazwie oraz wykonywali pracę plastyczną dowolną techniką. Przepiękne prace uczniów stały się ozdobą korytarzy szkolnych.

W środę 5 października podczas przerw uczniowie mieli okazję sprawdzić się w krótkich dyktandach ortograficznych oraz dyktandach graficznych. Brały w nich udział klasy I-III oraz IV- VIII oraz chętni nauczyciele. Przy stoiskach na korytarzach szkolnych dzielnie sprawdzały wiedzę innych dzieci uczennice należące do Samorządu Uczniowskiego.

Do akcji przyłączyła się również świetlica szkolna poprzez czytanie wybranych baśni przez wychowawców świetlicy oraz włączanie do czytania dzieci. Uczniowie wykonali również przepiękne ilustracje.

Zapraszamy do fotorelacji z całego tygodnia.

Organizatorzy akcji :

mgr Karolina Kasak

mgr Anna Melka

mgr Milena Kozyra

XXII Dzień Papieski

Zobacz więcej zdjęć

W ramach obchodów XXII Dnia Papieskiego uczniowie naszej szkoły wykonali pracę plastyczną ukazującą sylwetkę św. Jana Pawła II. Pracę można podziwiać w sali religijnej oraz na holu na I piętrze. Dzieci miały możliwość pogłębić swoją wiedzę o życiu i działalności papieża św. Jana Pawła II i jednocześnie zaprezentować swoje artystyczne umiejętności.

Inicjatorką wystawy jest katechetka Monika Krzywkowska.

Stypendia Burmistrza Miasta Iława i Rady Miejskiej 2021/22

Dziś w iławskim kinoteatrze odbyła się uroczystość przyznania uzdolnionej młodzieży ilawskich szkół podstawowych,stypendiów Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej w Iławie.
Wśród stypendystów uczniowie i absolwenci iławskiej Trójki.
W kategorii:
- stypendium specjalne nagrodzona została Wiktoria Markuszewska
-za osiągnięcia sportowe stypendium otrzymał Eliash Dembowski
-w kategorii osiągnięć artystycznych -Kinga Jasińska i Oliwia Stasiuk
-za osiągnięcia w nauce, wyniki w konkursach przedmiotowych nagrodzeni zostali Aleksandra Ołdak oraz Alodiusz Dembowski
Każda iławska szkoła otrzymała na ręce dyrektorów voucher o wartości 1500 zł,
z przeznaczeniem na potrzeby szkoły.
Uroczystość oprawił program artystyczny z udziałem trójkowego chóru pod dyrekcją pani Aliny Jasińskiej, z udziałem naszej absolwentki i stypendystki Kingi Jasińskiej.
Pani Dyrektor Grażyna Stolarska gratulowała wszystkim stypendystom i ich opiekunom w imieniu naszej szkolnej społeczności.
Trzymamy kciuki za Wasze wyniki, pasje i talenty!
Mierzcie wysoko, realizujcie plany i marzenia!!!

Zdjęcia z uroczystości

XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

W piątek 07.10.2022r. w naszej szkole odbędzie się "XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia".

A już teraz zapraszamy uczniów do udziału w konkursach:

 

I Konkurs na najciekawszą rymowankę o tabliczce mnożenia: Rymowana tabliczka mnożenia”

 

Cele konkursu:

- rozwijanie twórczego myślenia

- rozbudzanie wyobraźni i kreatywności

- zachęcanie do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia

Regulamin:

  1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych uczniów.

  2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie ułożyć kilka rymów o tabliczce mnożenia.

  3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach.

  4. Prace należy przesyłać przez Librus do p. Mariusza Olęckiego.

  5. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

  6. Jury, oceniając pracę, będzie brało pod uwagę oryginalność, pomysłowość, zgodność pracy z tematem oraz samodzielność. Prace prosimy wysyłać do 6 października włącznie.

II Konkurs matematyczno- plastyczny. Kolorowa tabliczka mnożenia" 

 

Cele konkursu:

- rozwijanie wyobraźni, uzdolnień plastycznych i inspirowanie do twórczej aktywności uczniów

- zachęcanie do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia

- doskonalenie warsztatu plastycznego

- prezentacja możliwości twórczych dzieci 

Regulamin:

  1. Konkurs skierowany do uczniów klas III-VI i podzielony jest na kategorie wiekowe:

- uczniowie kl. III

- uczniowie kl. IV

- uczniowie kl. V

- uczniowie kl. VI

  1. Prace zgłoszone do konkursu powinny zostać wykonane:

- na kartce formatu A3 lub A4;

plakat powinien zawierać tabelkę tabliczki mnożenia, hasło promujące tabliczkę oraz symbol Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia: SOWĘ;

- wykonany w dowolnej technice i z różnych materiałów (z zastrzeżeniem wykorzystania gotowych elementów oraz techniki komputerowej); 

- praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

3. Uczniowie klas III oddają swoje prace wychowawcom, natomiast klasy IV-VI nauczycielom matematyki; 

4. Jury, oceniając pracę, będzie brało pod uwagę estetykę wykonania, oryginalność i pomysłowość, zgodność pracy z tematem oraz samodzielność wykonania.

Prace prosimy przynosić do 6 października włącznie.

 

Koordynatorzy:

Aneta Dziopa

Katarzyna Górska

Różaniec to skarb, który trzeba odkryć

Uczniowie naszej szkoły, tradycyjnie w październiku wykonują własnoręcznie zrobione różańce. Każdego roku dzieci mają coraz wspanialsze pomysły. Różańce są  wykonane z najróżniejszych materiałów np. makaronu, fasoli, jarzębiny, koralików. Uczniowie włożyli w tę pracę dużo serca. Jestem im wdzięczna za ogromne zaangażowanie. Wystawę można obejrzeć w gablocie przy sali religijnej do końca października.
Inicjatorką tego przedsięwzięcia jest katechetka - Monika Krzywkowska.

Więcej zdjęć

Program dla szkół

Nasza Szkoła po raz kolejny bierze udział w „ Programie dla szkół”, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to  program edukacyjny dla uczniów klas 1-5, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m.in. jak postępować, aby nie marnować żywności.

Przedstawiamy Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski to zrzeszenie wszystkich uczniów szkoły. Jest powoływany w celu realizacji zadań dotyczących życia szkolnego uczniów oraz działania na rzecz społeczności uczniowskiej i obrony jej praw. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego pomagają realizować zadania zaproponowane przez Samorząd Uczniowski.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023, wybrane w wyborach, reprezentujące wszystkich uczniów szkoły to:
Julia Chojecka kl. VIII B
Aleksandra Ołdak kl. VII B
Michał Rakowski kl. VIII A.

Natomiast opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:
p. Anna Melka (pedagog specjalny)
p. Milena Kozyra (nauczyciel współorganizujący proces kształcenia).

W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski planuje m. in. następujące działania:
    • obchody świąt, takich jak: Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca
    • akcja „Góra grosza”
    • akcja „Złotówka zamiast kwiatka”
    • szkolne andrzejki
    • szkolne mikołajki
    • szkolny karnawał
    • poczta Walentynkowa
    • zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt
    • przywitanie wiosny – kolejna edycja ozdabiania drzwi klas
    • organizacja konkursu „Najlepszy nauczyciel roku 2022/2023”
    • pomoc w organizacji kiermaszów
    • udział w uroczystościach szkolnych
    • organizacja tematycznych piątków

Sukces Alodiusza Dembowskiego

Alodiusz Dembowski, ucz. kl. VIII b w dn. 27.09.2022 r. otrzymał bon stypendialny
w kwocie  1000 zł od Burmistrza Miasta Iławy i Rady Miejskiej w Iławie za szczególne osiągnięcie w Ogólnopolskim Konkursie EDI „Biblia i przypowieści biblijne”.
Ucznia do konkursu przygotowała katechetka Monika Krzywkowska.

Zdjęcia

Konkurs Memory Master

 Zapraszamy do konkursu

 

MEMORY MASTER EDYCJA JESIENNA!

© MEMORY MASTER jest ogólnopolskim konkursem leksykalnym przeznaczonym dla klas 4, 5, 6, 7 i 8 szkoły podstawowej. Zapisy trwają od 19.09.2022 do 03.10.2022. Koszt udziału to 12 zł. Udział w konkursie należy zgłosić do p. S. Piątkowskiej. 

„Szkoły pełne talentów”

Zachęcamy do przekazywania TALENCIAKÓW ze sklepu Lidl na rzecz naszej szkoły.
Wymienimy je na wyposażenie pomagające rozwijać talenty wśród naszych uczniów. Talenciaki można aktywować na stronie lidl.pl/szkoly lub zostawić w specjalnie oznaczonym pudełku w przedsionku szkoły.
Szczegóły dotyczące akcji:  Szkoły Pełne Talentów | LIDL.PL

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/ 2023 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W IŁAWIE
ODBĘDZIE SIĘ 1 WRZEŚNIA 2022 O GODZ.9.00 W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

Klasy I i II , klasa III A i  III B , Klasa VI A oraz Oddział Przygotowawczy zajmują miejsca na parterze. Pozostałe klasy przemieszczają się  na górną kondygnację. Ruchem kierować będą nauczyciele naszej szkoły.
Po uroczystości na hali, klasy pierwsze , klasa II D oraz wyznaczone klasy IV-VIII mają dodatkowe spotkania w salach lekcyjnych, o czym poinformują wychowawcy klasowi.

Dyrekcja Szkoły