Przekazanie sprzętu informatycznego.

Kolejne komputery trafiły do naszej placówki.
Dzięki @Diaverum Polska - panu dyrektorowi Markowi Piłczyńskiemu i pani doktor Dorocie Kozickiej ,weszliśmy w posiadanie nowoczesnego sprzętu,który posłuży uczniom I nauczycielom naszej placówki.
To wsparcie dla naszej szkoły, pokazuje wielką wrażliwość i wyczucie społeczne jaką obdarzona jest wspierająjaca nas Diaverum Polska.

Wielkie ,wielkie dzięki❤❤❤

Samorząd Uczniowski

 

Przedstawiamy Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Uczniowski to zrzeszenie wszystkich uczniów szkoły. Jest powoływany jest w celu rozwiązywania zadań dotyczących życia szkolnego uczniów oraz działania na rzecz społeczności uczniowskiej i obrony jej praw. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego pomagają realizować zadania zaproponowane przez Samorząd Uczniowski.

W tym roku opiekunami Samorządu są:

p. Anna Melka (pedagog szkolny)

p. Milena Kozyra (nauczyciel współorganizujący proces kształcenia).

Natomiast Zarząd Samorządu, wybrany w wyborach, reprezentujący wszystkich uczniów naszej szkoły to:

Amelia Kucińska kl. VIII B

Wiktoria Saczuk kl. VIII D

Mariusz Szałkowski kl. VIII B

W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski planuje następujące działania:

 • obchody świąt, takich jak: Dzień Chłopaka, Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca

 • akcja „Góra grosza”

 • akcja „Złotówka zamiast kwiatka”

 • szkolne Mikołajki

 • poczta Walentynkowa

 • zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt

 • przywitanie wiosny – kolejna edycja ozdabiania drzwi klas

 • pomoc w organizacji kiermaszów

 • udział w uroczystościach szkolnych

 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas

 • organizacja tematycznych piątków

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Uwaga Uczniowie klas IV, V i VI

Od drugiej połowy października rusza w naszej szkole Koło Informatyczne pod nazwą Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Szkoła realizuje projekt z Politechniką Łódzką, a prowadzącym zajęcia będzie Karol Zieliński - trener kompetencji cyfrowych. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, w piątki, na terenie szkoły i będą całkowicie BEZPŁATNE. Potrwają do maja 2022. Otwieramy nabór uczniów naszej szkoły do dwóch grup, razem liczących 30 osób. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby zgłosić dziecko do projektu, rodzic zapoznaje się z regulaminem projektu, a następnie podpisuje Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji projektu “ Centrum Mistrzostwa Informatycznego” Zgłoszenia przyjmuje wychowawca klasy, który przekaże rodzicom chętnych uczniów wymienione dokumenty.

Koło informatyczne CMI w Szkole Podstawowej nr 3 w Iławie będzie realizowane w oparciu o Metodologię STEAM, która daje szerokie możliwości włączania uczniów w cały proces twórczy, od etapu prototypowania, poprzez realizację i prezentację efektów działań. Dzięki temu podejściu wszyscy stają się aktywnymi realizatorami programu edukacyjnego, co pobudza też większą odpowiedzialność za powierzone zadania. Realizując kolejne kroki działań będziemy włączali w proces programowania i robotyki także inne ważne aspekty takie jak kompetencje cyfrowe, bezpieczne korzystanie z narzędzi cyfrowych. W cyklu 24 spotkań będziemy skupiali się na zagadnieniach algorytmiki i programowania, w połączeniu z innymi dziedzinami. W celu realizacji działań każdy uczestnik dostanie dostęp do profesjonalnej platformy szkoleniowej a także materiałów przygotowanych przez najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce (partner wiodący: Politechnika Łódzka). Koło CMI to również okazja do rywalizacji z innymi uczestnikami z całej Polski, zostaną przygotowane specjalne wyzwania oraz możliwość uczestniczenia w Lidze i Mistrzostwach Informatycznych na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym. To również szansa na zdobycie cennych nagród. Realizacja koła obejmuje 48h lekcyjnych w cyklu 24 spotkań (1x 1,5h)

Czytaj więcej: Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Szczepienia uczniów od 12 roku życia - materiały informacyjne

Szanowni Państwo 

w ramach przygotowań do tygodnia informacyjnego w szkołach i placówkach przekazujemy Państwu materiał dotyczący szczepień opracowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Materiały adresowane są do nauczycieli, rodziców i uczniów.

Film edukacyjny dla uczniów klas IV-VIII : https://www.youtube.com/watch?v=G7FHQgzgMH8

Zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej MEiN - "Bezpieczny powrót do szkoły", w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022.

Link do strony: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly

 

Inauguracja roku szkolnego 2021/22

 

1 września wszyscy uczniowie oraz nauczyciele przywitali nowy rok szkolny 2021/2022.

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego pani dyrektor Grażyna Stolarska oraz pani wicedyrektor Jolanta Chalińska powitały uczniów, którzy po wakacjach wrócili do murów szkoły, aby kontynuować swoją podróż po krainie wiedzy. Szerokim uśmiechem powitaliśmy także naszych pierwszoklasistów, dla których 1 września był szczególnym dniem – dniem, w którym rozpoczęli nowy, ważny i wspaniały rozdział ich życia. Pani Dyrektor życzyła wszystkim naszym uczniom, by czas nauki był czasem poszerzania wiedzy, realizowania własnych pasji oraz ambicji, a każde z założonych marzeń spełniało się. „Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również się czegoś uczy” - w tym roku szkolnym uczmy się od siebie nawzajem i wspólnie osiągajmy bliskie nam cele, rozwijajmy swoje umiejętności i kierujmy się w życiu właściwymi zasadami, by z satysfakcją w czerwcu odebrać świadectwo swojej ciężkiej pracy.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

Zapraszamy do pierwszej klasy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

im Polskich Olimpijczyków w Iławie informuje,

że od 6 kwietnia  2021 r.
rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej

na rok szkolny 2021/2022

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce  REKRUTACJA 2021/2022 

Wyniki konkursu - „Moje ulubione zabawy zimowe”

 

Wyniki  konkursu plastycznego uczniów klas I 

pt. „Moje ulubione zabawy zimowe”  

 

I miejsce

Maja Kowalewska kl.Ic

Marcel Sdun kl.Ia

Iga Wojdala kl. Ib

II miejsce

Hubert Cieśliński kl.Ib

Bartosz Bytner kl. Ib

Paula Drożdżyńska kl. Ib

III miejsce

Nadia Świerczyńska kl. Id

Gabrysia Szczepańska kl. Ia

Oliwier Treder kl.Id

  

 Jury w składzie : z-ca dyr. Jolanta Chalińska, Katarzyna Więckiewicz i Grażyna Ziomek brało pod uwagę zgodność pracy z tematem, pomysłowość, estetykę  oraz samodzielność wykonania pracy.

 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Fundacji Pho3nix

Nauka zdalna się przedłuża, ale my się nie poddajemy i nie próżnujemy J. Nasza szkoła bierze udział w projekcie Fundacji Pho3nix, który ma za zadanie aktywizować uczniów i pomóc im pozostać w ruchu, nawet będąc w domu. Wiemy jak ważny jest ruch dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia, dlatego taki projekt jest świetnym rozwiązaniem na dzisiejsze czasy.

Pierwszym zadaniem w tym projekcie było napisanie fraszki olimpijskiej, która ma zagrzewać naszych wspaniałych sportowców do walki.

Efekty naszej pracy możecie oglądać poniżej, ale nie udało by się to gdyby nie nasze wspaniałe dzieciaki i Panie z klas 1-3. Podziękowania dla Magdaleny Szczuki, Eweliny Budniewskiej-Treder kl. 2a, Cecyli Cywińskiej kl. 2b, Ani Barbarskiej kl. 3d, Joanny Dombek kl. 2c, Iwony Chodakowskiej oraz Karoliny Kasak kl. 3c

Przepraszamy za jakość dźwięku, ale staraliśmy się jak mogliśmyJ

Zapraszamy do oglądania!

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego

DORADCA METODYCZNY

w zakresie języka polskiego

mgr Edyta Meredyk-Szczesiak

DYŻUR W SZKOLE

SZKOŁA:  Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

                   im. Polskich Olimpijczyków w Iławie

 ADRES: ul. Niepodległości 11A, 14-200Iława

 DZIEŃ: wtorek

 GODZINY: 7:50 – 11:20

 NR GABINETU: 007, parter

 

DYŻUR W W-MODN W ELBLĄGU

 

3. WTOREK MIESIĄCA

GODZINY: 10:00 – 13:20

GABINET: 245

 

 

 

Bo w bajkach ukryta jest prawda…

Bajki są skarbnicą mądrości. To w nich możemy znaleźć prawdę o człowieku, jego słabościach, obłudzie i fałszu. To panorama ludzkich charakterów. Uczniowie klasy VIa oraz klasy VIc omawiali wybrane bajki Ignacego Krasickiego. Na podstawie tych króciutkich utworów nagrali filmiki zrealizowane metodą poklatkową. To pracy wykorzystali prostą w obsłudze aplikację Stop Motion Studio. Warto zobaczyć efekt ich działań i zastanowić się przez chwilę, co kryje się pod maską bajkowych zwierząt. Oto tytuły bajek: „Rybka mała i szczupak”, „Kruk i lis”, „Szczur i kot”.

Czytaj więcej: Bo w bajkach ukryta jest prawda…

POMOC  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 1594)

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności:

 • z niepełnosprawności;

 • z niedostosowania społecznego;

 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 • z zaburzeń zachowania lub emocji;

 • ze szczególnych uzdolnień;

 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;

 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

 • z choroby przewlekłej;

 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 • z niepowodzeń edukacyjnych;

 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy m. in.:

 • ucznia;

 • rodziców ucznia;

 • dyrektora;

 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;

 • asystenta edukacji romskiej;

 • pomocy nauczyciela;

 • pracownika socjalnego;

 • asystenta rodziny;

 • kuratora sądowego;

 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na bieżąco w trakcie pracy z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów np.:

 • klas terapeutycznych;

 • zajęć rozwijających uzdolnienia;

 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;

 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

 • porad i konsultacji;

 • warsztatów.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

 


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

https://116111.pl/napisz

116 111


TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

800 100 100


FUNDACJA  ITAKA

https://www.gov.pl/web/edukacja/800-080-222--rusza-calodobowa-bezplatna-infolinia-dla-dzieci-mlodziezy-rodzicow-i-pedagogow


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„NIEBIESKA LINIA"

800 120 002

http://niebieskalinia.org/


Ponadto przypominamy o instytucjach wspierających  rodziny w naszym mieście:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Grunwaldzka 6A

tel. (89) 648 – 41 – 24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

ul. Andersa 3 A

tel. (89) 649 – 04 – 50

Powiatowe Centrum Rozwoju i Edukacji - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Kopernika 8A

tel. (89) 649 – 24 - 35

UCZNIOWSKI PROJEKT MALARSKI: IŁAWA- THOLEN

Nazwa projektu: 715 lat Iławy na płótnie – integracyjno-edukacyjna wymiana młodzieży Iława-Tholen 2020

Termin realizacji projektu: 14-19.09.2020 r.

 

Projekt jest wynikiem długoletniej współpracy w ramach partnerstwa miast: Iławy oraz niderlandzkiego Tholen i ma na celu wzmocnienie aktywizacji ich społeczności lokalnych. Przedsięwzięcie ma charakter integracyjno-edukacyjny i dotyczy wymiany młodzieży szkolnej w wieku 13-14 lat. W działania będą zaangażowane dwie placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 3z Oddziałami Integracyjnymi

 im. Polskich Olimpijczyków w Iławie oraz szkoła Calvijn z Tholen jako partner. 

Czytaj więcej: UCZNIOWSKI PROJEKT MALARSKI: IŁAWA- THOLEN

KOMÓRKA NA MISJE

W naszej szkole została zorganizowana i przeprowadzona akcja misyjna „KOMÓRKA NA MISJE” na rzecz Referatu Misyjnego księży werbistów w Pieniężnie. Zebrano łącznie 50 telefonów komórkowych. Koordynatorem akcji jest katechetka Monika Krzywkowska.

Koronawirus - procedury i zalecenia

1.REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO ORAZ ZASADY PRZYGOTOWANIA SZKOŁY DO PRACY W TRYBIE STACJONARNYM ORAZ ZDALNYM Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

2. Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19

3. Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz.

4. Procedura przebywania ucznia w szkole.


 

ZALECENIA

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Jak myjemy ręce, (kliknij tu) 

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia 
https://www.gov.pl/web/zdrowie
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj
o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu
z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).